Memoriał Katyński

na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Niewątpliwie narrację Muzeum Pamięci Sybiru determinuje wystawa stała zlokalizowana na dwóch poziomach historycznego dawnego magazynu wojskowego. Pierwsza część ekspozycji ulokowana na parterze, ukazuje tragedię masowych deportacji z lat 40. XX w. Na piętrze zwiedzający przekonają się, czym był Sybir dla ludności miejscowej i napływowej w okresie poprzedzającym masowe wywózki, a także po powrocie z nieludzkiej ziemi. W części podziemnej Muzeum natomiast znajduje się Memoriał Katyński.

Jest to sala poświęcona polskim oficerom zamordowanym w Katyniu. Czysto memorialny charakter przestrzeni powinien zachęcić zwiedzającego do zadumy i wspomnienia ofiar zbrodni dokonanej przez Sowietów w kwietniu 1940 r. Nazwiska pomordowanych z każdej ściany i kolumny będą wołały: PAMIĘTAJ!

W głębi sali będzie można dostrzec sylwetkę polskiego oficera rzuconego na kolana na moment przed śmiercią. Wykonana będzie z… guzików od mundurów. Symboliczna, wymowna, nie wymagająca komentarza instalacja, a zarazem obietnica, że w Muzeum Pamięci Sybiru losy zamordowanych nie zostaną zapomniane, zaś każdy przedmiot do nich należący – zostanie otoczony należną mu czcią.
Katyń #PAMIĘTAMY